Finansiering

Den største kostnaden ved et bilkjøp er avskrivningen på bilen. Akkurat nå er det store endringer i bilindustrien med nye teknologier som elektrisk, plug-in hybrider, hybrider, naturgassbiler, diesel eller ikke, ny skattelovgivning, EU-lovgivning og mer. Å velge riktig kjøretøy vil derfor være av stor betydning for å få den beste totale kostnaden for din bilflåte. Å velge feil vil føre til en ubehagelig overraskelse når det er på tide å selge bilen. Har du restverdirisiko selv (finansiell leasing), er det du som betaler, men har du bedt oss om å være ansvarlig for fremtidig videresalg (operasjonell leasing), er det vår bekymring.

Operasjonell leasing

Vår operasjonelle leasing dekker både finansiering, forsikring og forvaltning av bilflåten. Vi garanterer også bilens restverdi og gir deg en fast leie som inkluderer service, vedlikehold og dekkhåndtering. Når leieavtalen utløper, returnerer du bilen til oss, og vi tar ansvar for salget.
 

Finansiell leasing

I den mer tradisjonelle leieavtalen består den månedlige kostnaden for bilens avskrivning og kapitalkostnad. Du kan selv bestemme hvor lang leieavtalen skal være, og hvilken restverdi bilen skal ha ved kontraktens slutt - dette styrer månedlig avgift. Ved kontraktslutt reguleres eventuell under- eller overskudd dersom bilens estimerte restverdi er forskjellig fra den faktiske. Service, vedlikehold og dekk finansieres av deg.

Slik fungerer det:
• Du forteller oss hva du vil kjøre
• Vi tilbyr en leasingbil til en fast pris med de tjenestene du ønsker
• Du kjører bilen i kontraktsperiode
• Ved utgangen av leieperioden returnerer du kjøretøyet til oss
• Et endelig oppgjør gjøres mot avtalt km-stand versus faktiske kjørte km og leiekontrakten avsluttes. Manglende tilbehør, servicefeil eller bilskade kan medføre kostnader.


Uansett hvilken leie du velger, anbefaler vi at du bruker våre
- det sparer nemlig mye tid for deg!

 Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby, kontakt oss i dag!