Biladministrasjon

For de fleste bedrifter er det nødvendig med biler for å utføre sin virksomhet. Dessverre binder biladministrasjonen opp dyrebar tid som ville bli bedre brukt i kjernevirksomheten.

NF Fleet har derfor gode løsninger for dette, noe som betyr at vi kan håndtere all biladministrasjon som du gjør i dag.

Vi har delt det inn i tre faser;

 1) Administrasjon før bil leveres
 2) Administrasjon i løpet av leieperioden og
 3) Administrasjon i forbindelse med utgang og bilbytte

Fase 1 - Vi behandler alle bilbytter, snakker med sjåføren om hvilke kjøretøy som kan velges ut ifra deres bilpolitikk, setter opp tilbud, bestiller bil og sender oppstartinformasjon til bilansvarlig og sjåfør.

Fase 2 - Nå er det mer praktiske ting som å kontakte verksted med service og reparasjoner, dekk, forsikring, kjørebokhåndtering, drivstoffkort, rapporter, analyser og årlige oppdateringer.

Fase 3 - Tid for å bytte bil, ny bil bestilles, og den gamle skal returneres og avsluttes. Vi håndterer alt det praktiske ved innlevering.

Vi tilbyr selvfølgelig e-faktura og vi legger stor vekt på personlig kontakt og oppfølgingsmøter i våre kundeforhold.

For mer informasjon ring oss på (+47) 67 10 87 40 eller send oss en epost.