Reparer småskader raskt og billig

Får man mindre skader på bilen kan det være både tid og penger spart ved å benytte seg av moderne reparasjonsløsninger som kalles SMART-repair, (Small and Medium Area Repair Techniques).

SMART repair er et begrep brukt for å beskrive reparasjoner som er fokusert på de mindre bilskadene og omfatter kostnadseffektive, raske og miljøvennlige bilreparasjoner. Enten det gjelder lakk, bulker, steinsprut, interiør, felger eller glass.

Før SMART repair ble både store og små skader reparert med samme metoder og produkter. Dette gjorde at småskadereparasjon ble like dyrt og tidkrevende som større skader. Slik er det heldigvis ikke lenger.

NF Fleet har avtaler med to av landets ledende aktører på området. Ta direkte kontakt for å avtale time.

MPS Micropaint

Tlf.: 02044

mpsmicropaint.no

Quick Car Fix

Tlf.: 40 40 40 00

quickcarfix.no