Utenlandskjøring

Skal du ha med bilen til utlandet, anbefaler vi at du alltid har med deg Grønt kort. Grønt kort er et bevis på at kjøretøyet har ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Grønt kort er ikke nødvendig ved reiser innen Skandinavia.

Ansvarsforsikringen er gyldig i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits. I øvrige deler av Europa og i Israel og Tyrkia gjelder forsikringen på reiser av 3 måneders varighet.

Grønt kort ved grensen
En rekke land utenfor EØS er med i Grønt kort-samarbeidet og noen av disse landene krever fremvisning av Grønt kort for å tillate grensepassering. I EØS-området er det ikke kontroll ved grensen, men det kan kreves dokumentasjon ved trafikkuhell. Russland ble med i Grønt kort-samarbeidet fra 1. januar 2009, men vær oppmerksom på at bilforsikringen bare gjelder i europeisk del av landet.

Hvor får jeg Grønt kort?
Hvis du har forsikring via oss eller vi administrerer forsikringsordningen, kan du sende en mail til kundeservice.no@nffleet.com, så ordner vi det praktiske. Vi trenger følgende informasjon:

1. Registreringsnummer
2. Periode ute av landet, dato til/fra
3. Navn og adresse som kortet skal sendes til. Ikke firma-adressen, men privatadressen til bilbruker.

NB! Dette gjelder kun biler som er forsikret via oss.

Kortet utstedes normalt for den perioden forsikringen din gjelder for. Forsikringen må være betalt, og kortet er gratis.

Har du egen forsikringsordning som styres av dere selv, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.