Nordea Finans og ALD Automotive utvider samarbeidet

Nordea Finans og ALD Automotive er glade for å kunne presentere et utvidet samarbeid i våres joint venture, NF Fleet. Samarbeidet skal imøtekomme nye behov for mobilitet blant både små og mellomstore bedrifter (SMB) og privatpersoner i Norge, Finland, Danmark og Sverige.

Gjennom felles salgs- og markedsføringsinitiativer har partnerskapet til hensikt å videreutvikle og utvide NF Fleets kommersielle dekning av Nordea Finans brede SMB-kundebase. Et pilotprosjekt vil først bli lansert i Danmark, og deretter gradvis implementert i de resterende nordiske landene.

Grunnet økt etterspørsel på nett, er nå et fullt digital privatleasingprogram under utvikling hos ALD Automotive i Finland.

Etter hvert som bilfinansieringsmarkedet har endret seg betydelig de siste årene, ser mindre bedrifter og privatpersoner i økende grad etter outsourcingsmuligheter for billeasing. Nordea Finans og ALD Automotive er overbevist om at deres partnerskap er godt rustet til å la kundene følge denne outsourcingstrenden - med bred dekning, omfattende skalering, en stor kundebase og et bredt spekter av kompetanse og tjenester. Innovative transporttjenester og løsninger som bildeling vil også bli integrert i det totale tilbudet på lang sikt.

Vi gleder oss til spennende tider fremover!