Spar tid, arbeid og miljøet med eFaktura!

3/4  av Nordea Fleet sine kunder har valgt eFaktura eller faktura på mail, enkelt og greit fordi man oppnår fordeler. Kanskje på tide at du også oppnår de samme fordelene?   

Store kostnadsfordeler

Behandlingskostnadene knyttet til inngående faktura er høye, og noen beregninger viser at det koster mellom 300 - 800 kroner per faktura. Denne kostnaden kan dere redusere ved å gå over til eFaktura og lese fakturaen direkte inn i godkjennings- eller regnskapssystemet .


Fordeler med å motta eFaktura:

 • Enkelt å godkjenne og betale fakturaen

 • Mer effektive arbeidsprosesser og bedre kontroll på fakturaflyten

 • Flere fakturaer kan betales til rett tid

 • Kan videresendes som PDF til regnskaps-/forretningsfører


De potensielle besparelsene ved eFaktura er mange:

 • Ingen kostnader til mottak, åpning og sortering

 • Ingen fakturagebyr

 • Ingen manuell registrering av fakturainformasjon

 • Mindre manuell behandling gir færre feil

 • Umiddelbar matching og godkjenning mot ordre og bekreftelse

 • Raskere behandlingstid gir lavere personalkostnader

 • Raskere behandlingstid gir mulighet for bedre utnyttelse av rabattavtaler

 • Oppfyller krav fra kunder og samarbeidspartnere


I tillegg oppnår man selvfølgelig også en miljøgevinst. 
 

 • Bruk av eFaktura gir miljøgevinst ved at fakturaene går elektronisk rett i nettbanken eller økonomisystemet. Dermed unngås utsendelse på papir, konvoluttering, porto  og transport.