Dekkleverandør

Sesongskifte av dekk:

Sjåføren er til enhver tid ansvarlig for å kjøre med godkjente dekk og dekk som er egnet for årstiden. Dersom en bilbruker fra NF Fleet eid bil kommer for sesongskifte av dekk, kan dette utføres uten forhåndsgodkjenning av kostnaden. Man forholder seg til avtalefestede priser. Denne kostnaden vil i de aller fleste tilfeller bli viderefakturert til kunde.  

Dekkhotell:

Dersom du er leverandør av dekkhotell via NF Fleet til den aktuelle bilbruker, utføres de jobber som denne avtalen inkluderer uten forhåndsgodkjenning. Dersom det er nødvendig med utskiftninger av dekk eller det vil påløpe andre kostnader som ikke er inkludert i avtalen, må kostnaden forhåndsgodkjennes.  

Utskifting av slitte dekk:

Dersom ett eller flere dekk er slitt, skal disse kun byttes av NF Fleet sine samarbeidende dekkkjeder. Disse er Auto Grip, DekkPartner, Dekkmann, Vianor og First Stop.  

NF Fleet vil godkjenne utskifting av dekk dersom mønsterdybden er under 2,6 millimeter på sommerdekk og 4 millimeter på vinterdekk. Dette må dokumenteres og dekk skal ikke byttes for tidlig. Mønsterdybden på dekk som skiftes skal settes inn i faktura. NF Fleet vil med ulik frekvens foreta stikkprøve-kontroll.  

Dersom dekk er unormalt slitte og det kan skyldes sjåførens kjøremåte eller en teknisk feil på bilen, må dette informeres om til NF Fleet som kan følge dette opp videre.